Cadrul geografic

Comuna Bucşani judeţul Dâmboviţa, cu o populaţie de 6885 de locuitori, este o unitate administrativ-teritorială, situată în partea de est a judeţului Dâmboviţa la o distanţă de 20 Km faţă de municipiul Târgovişte care este şi municipiul reşedinţă de judeţ. Comuna este persoană juridică de drept public, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală.
 
Comuna Bucşani este învecinată cu următoarele localităţi:
N.-Comuna Gura Ocniţei
S.-Comuna Băleni
E.-Comuna Ion Luca Caragiale
V.-Comuna Comişani şi comuna Nucet
În componenţa comunei intră patru sate ( BUCŞANI, HĂBENI, RACOVIŢA ŞI RĂŢOAIA, satul de reşedinţă fiind Bucşani.
Comuna are 58 Km pătraţi. Pe circa 2/3din teritoriul comunei relieful este de câmpie, determinând astfel profilul economic dominant - agricultura cu ramurile de bază cultura cerealelor, legumelor, relief format din combinaţia formei de deal cu câmpia în satele Bucşani şi Raţoaia şi predominant câmpie în satele Hăbeni şi Racoviţa, străbătut de apele râului Ialomiţa si de pârâurile Pâscov, Căcioasa şi Racoviţa.
Distanţe faţă de oraşe:
- 20 Km faţă de municipiul Târgovişte;
- 35 Km faţă de municipiul Ploieşti;
- 65 Km faţă de municipiul Bucureşti;
 
LOCALIZARE
Localizare comuna Bucşani, judetul Dâmboviţa -Google
Localizare comuna Bucşani, judetul Damboviţa -Yahoo
Localizare comuna Bucşani, judetul Damboviţa -Hartionline.ro
Localizare comuna Bucşani, judetul Damboviţa -Searchromania.net