Componenţa Consiliului Local

Nr.Crt. Numele şi prenumele Apartenenţă politică
1 Amuzan Felicia PSD
2 Dinu Constantin
PNL
3 Mihai Ionuț-Valentin
PNL
4 Joita Florin
PSD
5 Duloiu Ion PSD
6 Stoica Ionuț-Mihai
PNL
7 Venete Aurel-Marian
PSD
8 Mirita Ion
PNL
9 Neaga Cornel PSD
10 Sirbulet Mariana
PSD
11 Păun Niculae PSD
12 Trandafir Marian
PNL
13 Toma Sorina-Ileana
PNL
14 Vișan Valeriu PNL
15 Tache Marian
PSD
 
COMISII PE DOMENII DE SPECIALITATE  CONSILIUL LOCAL BUCŞANI, JUDETUL DÂMBOVIŢA
 
I. Comisia pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, gospodărie comunală:
 
nr. crt Nume si prenume Ap. pol Obs
1 Duloiu Ion PSD membru comisie de baza
2 Joița Florin PSD membru comisie de baza
3 Nihai Ionuț-Valentin PNL membru comisie de baza
4 Păun Niculae PSD membru comisie de baza
5 Vișan Valeriu PNL membru comisie de baza

 

II. Comisia pentru învăţământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecție copii, tineret și sport:

 

 

Nr. Crt Numele şi prenumele Ap. Pol. Obs
1 Dinu Constantin PNL membru comisie de baza
2 Sîrbuleț Mariana PSD membru comisie de baza
3 Toma Sorina-Ileana PNL membru comisie de baza
4 Trandafir Marian PNL membru comisie de baza
5 Venete Aurel-Marian PSD membru comisie de baza

 

 

III. Comisia pentru agricultură, protecţia mediului şi turism, juridică și de disciplină:

Nr. Crt. Nume şi prenume Ap. pol. obs
1 Amuzan Felicia PSD membru comisie de baza
2 Miriță Ion PNL membru comisie de baza
3 Neaga Cornel PSD membru comisie de baza
4 Stoica Ionuț-Mihai PNL membru comisie de baza
5 Tache Marian PSD membru comisie de baza