Investiţii în derulare

 
INVESTITII AN 2013
1.  - Modernizare drumuri de exploatare agricolă, comuna Bucşani, jud.Dâmboviţa.
 Acest proiect finanţat din fonduri europene, vizează asfaltarea a 5,398 km de drumuri de exploatare agricolă.
Foto lucrari drumuri de exploatare agricola - data 04.06.2013 -
 
 
 
 
 
INVESTIȚII IMPORTANTE REALIZATE IN  ANUL 2011
 

I. Proiect finanțat din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.) măsura 3.2.2, în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurallă (P.N.D.R), proiect integrat cu patru acţiuni denumit "Modernizare drumuri comunale, Centru de asistenţă după programul şcolar tip After School, Reabilitare Parc Dalles, Dotare cămin cultural Bucşani, comuna Bucşani, jud. Dâmboviţa";


 Prima acţiune din cadrul proiectului integrat vizează asfaltarea drumurilor comunale din cele patru sate ale comunei Bucşani pe o lungime de 12.490,98 m, după cum urmează:


SAT BUCŞANI
Str. Poliției
Str. Oniciu

Str. Gârlei
Str. Farmaciei
Str. Chiru
Str. Truican
Str. Bucureştii Noi
Str. Puiculeştilor

Str. Legumicultorilor
Str. Lămbiţă
Str. Linia Pădurii


SAT HABENI
Str. Nucilor
Str. Bisericii


SAT RACOVIŢA
Str. Cerchez
Str. Merilor
Str. Grădiniţei
Str. Malului
Str. Drăguleştilor


SAT RĂŢOAIA
Str. Zimbrăriei
Str. Linia Mică


 Cea de-a doua acţiune a proiectului vizează execuţia unui Centru de Asistenţă după programul şcolar de tip After School. Cea de-a treia acţiune vizează Reabilitarea Parcului Dalles Bucsani, suprafata parcului fiind de 5,94 ha. Cea de -a patra acţiune a proiectului integrat, vizează dotarea Căminului Cultural din comuna Bucşani cu o instalaţie completă de sonorizare, o cortină, un videoproiector, un laptop, ecran de protecţie şi scaune.


II. Proiect pe măsura 125 *Modernizare drumuri de exploatare agricolă, comuna Bucşani, jud.Dâmboviţa.
 Acest proiect finanţat din fonduri europene, vizează asfaltarea a 5,398 km de drumuri de exploatare agricolă.


III. *Executia a 8 podete si canalizare Parau (Vale locala) Cacioasa in zona aferenta sectiunilor amonte/aval, comuna Bucsani, jud.Dambovita*, stadiul fizic al lucrărilor executate este realizat în procent de peste 65%, proiect finantat in baza OG 7/2006.
IN ANUL 2012


- Continua lucrarile la  Parcul "Dalles" Bucsani

- Finalizarea cladirii After School Bucsani

- Continua lucrari de asfaltare a urmatoarelor strazi cu finantare din bugetul local (lucrari ce se vor derula pe perioada de doi ani):

     

SAT BUCȘANI
Tronson 1
DC 23/1 - Str. Țurțură
DC 21/1 -Str. Adventiștilor
DC 14/1 - str. Bucureștii Noi
DC 19/2 - str. Ocnaru
DC 19/1 - str. Viilor
Tronson 2
DC 11/2 - Str. Cărturoiu
DC 11/1 -Str. Căzăceanu
DC 5/1 - str. Târcă
DC 13/1 - str. Truican
DC 9/1 - str. Bobe


SAT HĂBENI
DC 917 - Str. Nucilor
DC 771 -Str. Potcovari
DC 801 - str. Căzăceanu
DC 916/1 - (Stația de Apă)


SAT RACOVIȚA
DC 771 - Str. Romilor
DC 701 -str. Turturică
DC 719 - str. Lăutarilor
DC 917 - str. Str. Căminelor


SAT RĂȚOAIA
DC 101 - str. Linia Mică
DC 990/2- str. Albinelor
DC 1071/1 - str. Zimbrăriei
DC 1001 - str. Țarinei