Proces verbal sedinta Consiliu Local din data de 17 decembrie 2020