HCL nr 54 din 30.12.2020_aprobare indexare mij transport marfa cu masa totala egala sau mai mare de12 tone

HCL nr 52 din 22.12.2020_aprobare proiect Dezvoltarea infrastructuriiIT in invatamantul preuniversitar Bucsani

HCL nr 51 din 22.12.2020_rectificare buget trim IV an 2020

HCL nr. 50 din 17.12.2020_modificarea pozitiei nr. 197_ DE 19_din inventarul domeniului public

HCL nr 49 din 17.12.2020_modificarea unor pozitii din inventarul domeniului privat al comunei Bucsani

HCL nr 48 din 17.12.2020_rectificare buget trim IV an 2020

HCL nr. 47 din 26.11.2020_ desemnare membrilor CL Bucsani in Consiliul de Administratie Scoala Dora Dalles Bucsani

HCL nr. 46 din 26.11.2020_ mandatare speciala reprez UAT Bucsani_ADI_APA_Dambovita

HCL nr. 45 din 26.11.2020_ desemnare reprez UAT Bucsani_ADI Deseuri

HCL nr. 44 din 26.11.2020_ desemnare reprez UAT Bucsani_ADI APA Dambovita

HCL nr. 43 din 26.11.2020_rectificare buget trim .4_2020

HCL nr. 42 din 26.11.2020_incetare recuperare sume incasate necuvenit_Dinu Ion

HCL nr. 41 din 26.11.2020_aprobare cont executie la trim.3_2020

HCL nr. 40 din 26.11.2020_modificare art. 2 din HCL nr 1_10.01.2020

HCL nr. 39 din 20.11.2020_aprobare numar si componenta comisii pe domenii de specialitate

HCL nr. 38 din 20.11.2020_privind alegerea viceprimarului comunei Bucsani

HCL nr 37 din 20.11.2020_ privind alegerea presedintelui de sedinta a CL Bucsani pentru 3 luni

HCL nr. 36 din 22.09.2020_rectificare buget _HG nr.758_2020

HCL nr.35 din 10.09.2020_rectificare buget_virari_credite_de la un capitol la altul.doc

HCL nr. 33 din 25.08.2020 aprobare contributie CLBucsani la serviciile sociale de care beneficiaza Stanila Maria in cadrul CAMS Bucsani

HCL nr. 32 din 25.08.2020 facilitati fiscale

HCL nr 31 din 25.08.2020 concesionare pasune Transcom si inchiriere

HCL nr. 30 din 25.08.2020_rectificare buget

HCL nr. 29 din 25.08.2020 aprobare cont executie trim II an 2020

HCL nr. 34 din 03.09.2020 modificare HCL 19 din 2018 Proiect Scoala DallesHCL nr. 38 din 20.11.2020_privind alegerea viceprimarului comunei Bucsani

HCL nr. 27 din 31.07.2020_reziliere contract inchiriere nr 6130 din 23.06.2015.teren pasune_T14_P176

HCL nr. 26 din 31.07.2020_virari credite bugetare de la un capitol la altul

HCL nr. 23 din 30.06.2020_aprobare metodologie acordare ajutor financiar plata servicii bona

HCL nr. 25 din 07.07.2020_virari credite bugetare de la un capitol la altul

HCL nr. 24 din 07.07.2020_aprobare executie foraje alimentare cu apa si retele aductiune

HCL nr. 22 din 29.06.2020_virari credite

HCL nr.21 din 29.05.2020_masuri referitoare la nr de posturi asistenti personali si indemnizatii lunare

HCL nr. 20 din 29.05.2020_aprobare indicatori tehn.ec actualizati Reabilitare Gradinita Bucsani.

HCL nr. 19 din 29.05.2020_rectificare buget.doc

HCL nr. 17 din 30.04.2020_aprobare indicatori tehn.ec dupa procedurile de achizitie_,, Reabilitare , extindere ai dotare Gradinita  cu Program Normal Bucsani.doc

HCL nr. 18 din 30.04.2020_rectificare buget

HCL nr. 16 din 30.04.2020 aprobare cont executie trim 1 an 2020

HCL nr. 15 din 30.04.2020_privind aprobarea indexarii nivelului taxelor si impozitelor locale pe anul 2021 cu rata inflatiei stabilita pe anul 2019

HCL nr. 3 din 10 ianuarie 2020 stabilire salarii an 2020

HCL nr. 8 din 18.02.2020_ aprobare buget 2020 si estimare 2021_2023

HCL nr. 1 din 10 ianuarie 2020 aprobare utilzare excedent

HCL nr. 2 din 10 ianuarie 2020-aprobare acoperire definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in baza contului de executie bugetara

HCL nr. 4 din 10.01.2020_validare.DP.nr. 262 din 23.12.2019

HCL nr 7 din 11.02.2020_modificare indicatori Sediu Primarie

HCL nr. 5 din 29.01.2020_ privind starea economica ,sociala si de mediu a comunei Bucsani pe anul 2019

HCL nr. 6 din 29.01.2020_plan anual de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2020

HCL nr. 14 _31.03.2020_privind modificare Deviz General Anexa la HCL nr.7_11.02.2020_Construire sediu primarie

HCL nr. 13 _31.03.2020_privind modificare si completare HCL nr. 3 din 10.01.2020

HCL nr. 12 _31.03.2020_privind aprobare investitie si inchiriere contract cofinantare extindere gaze

HCL nr. 11 _31.03.2020_validare DP nr 56_23.03.2020_rectificare buget

HCL nr. 10 _31.03.2020_privind aprobare Program activitati biblioteca _buget_Consiliu Stiintific_2020 si Sinteza activitatii pe anul 2019

HCL nr. 9 _31.03.2020_privind aprobare cont executie la trim.IV an 2019