Buget rectificat nr.8_DP nr. 175 din 18.07.2023

Buget rectificat nr.7_HCL nr 49 din 12.07.2023

Buget rectificat nr.6_HCL nr. 46 din 28.06.2023

Buget rectificat nr.5_HCL nr.37 din 26.05.2023

Buget rectificat nr.4_HCL nr. 23 din 27.04.2023 si DP nr.125 din 02.05.2023

Buget rectificat nr.3_HCL nr 17 din 28.03.2023

Buget rectificat nr.2_DP nr. 73 din 09.03.2023

Buget rectificat nr.1_HCL nr 14 din 28.02.2023

Buget an 2023_HCL nr. 2 din 31.01.2023

Bilant si situatii financiare la 30.06.2022

Bilant si situatii financiare la 31.03.2022

Buget rectif nr. 15 cf DP nr. 247_05.10.2022

Buget rectif nr. 14 cf HCL nr. 63_29.09.2022

Buget rectif nr. 13 cf DP nr. 179_07.09.2022

Buget rectif nr. 11 cf HCL nr.55_12.08.2022

Buget rectif nr. 12 cf HCL nr. 60_26.08.2022

Buget rectif nr. 10 cf DP nr.163_09.08.2022

Buget rectif nr. 9 cf DP nr.159_03.08.2022

Buget rectif nr. 8 cf HCL nr.47_29.07.2022

Buget rectif nr. 7 cf HCL nr.42_30.06.2022

Buget rectif nr. 6 cf DP nr.142_29.06.2022

Buget rectif nr. 5 cf DP nr.133_08.06.2022

Buget rectif nr. 4 cf HCL nr 29_25.05.2022

Buget rectif nr. 3 cf HCL nr 25_28.04.2022

Buget rectificat nr. 2 cf.HCL nr. 23_05.04.2022

Buget rectificat nr. 1 cf HCL 16_18.03.2022

Buget initial an 2022