HCL nr. 63 din 26.11.2021 aprobare ind tehnico-economici si deviz_ Amenajare parcare si drum acces curte primarie

HCL nr. 62 din 22.11.2021 aprobare burse sm I an scolar 2021-2022, suplim sem II an scolar 2020-2021

HCL nr. 61 din 22.11.2021 rectificare buget local si CAMS _trim IV an 2021

HCL nr. 60 din 22.11.2021 aprobare cont executie trim III an 2021

HCL nr. 59 din 22.11.2021 _renuntare calitate membru ADI_Cricovul Dulce Moreni

HCL nr. 58 din 03.11.2021_aprobare Cerere Finanatre _ Anghel Saligny_Infiinantare sistem canalizare menajera sat Ratoaia

HCL nr 57 din 03.11.2021_Prelungire scrisore garantie FNGCIMM

HCL nr. 56 din 29.10.2021_virari credite bugetare trim IV an 2021

HCL nr 55 din 29.10.2021_ alegere presedinte sedinta Guta Petrus Florin

HCL nr. 54 din 26.10.2021_ indicatori tehnico economici si deviz Loc de joaca copii BUCSANI

HCL nr. 53 din 26_10_2021_ implementare proiect _DRUM _sM 4.3

HCL nr. 52 din 26.10.2021_ aprobare DALI_DRUM _sM 4.3

HCL nr. 51 din 26.10.2021_ atestare bunuri ce apartin domeniului public al comunei Bucsani jud Dambovita _DE 727

HCL nr. 50 din 21.10.2021_ reactualizare deviz HCL 33 din 13.08.2018_ Construire sediu primarie

HCL nr. 49 din 21.10.2021_ reactualizare deviz HCL 50 din 20.10.2017_ Gradinita Habeni

HCL nr. 48 din 21.10.2021_rectificare buget

HCL nr. 47 din 21.10.2021_ modificare HCL nr. 1 din 07 ianuarie 2021 aprobare utilzare excedent an 2020

HCL nr. 46 din 30.09.2021_reactualizare stat functii si organigrama.doc

HCL nr. 45 din 30.09 .2021 modificare si completare ROF CAMS.doc

HCL nr. 44 din 23.09.2021_rectificare buget local trimIII an 2021

HCL nr. 43 din 23.09.2021_ reactualizare HCL 51 din 20.10.2017_ Reabilitare Gradinita Racovita

HCL nr. 42 din 23.09.2021_ reactualizare HCL 50 din 20.10.2017_Reabilitare Gradinita Habeni

HCL nr. 41 din 31.08.2021_ aprobare cont executie trim II 2021

HCL nr. 40 din 31.08.2021_ validare DP nr 128 din 06.08.2021

HCL nr.39 din 22.07.2021_Caragioiu Elena _presedinte sedinta HCL

HCL nr. 38 din 28.06.2021_ aprobare DECONTARE SUME CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

HCL nr. 37 din 28.06.2021_ aprobare asociere C.J.DTA _ Dispensar Medical Racovita

HCL nr. 36 din 28.06.2021_rectificare buget trim II an 2021

HCL nr. 35 din 15.06.2021_aprobare cofinantare proiect Dispensar Racovita

HCL nr. 34 din 27.05.2021 _ stabilire cuantum si numar burse scolare

HCL nr. 33 din 27.05.2021 _rectificare buget trim.II an 2021

HCL nr. 32 din 27.05.2021 _aprobare cont executie la trim.I an 2021

HCL nr. 31 din 21.04.2021_ alegere presedinte sedinta HCL pentru 3 luni

HCL nr. 30 din 21.04.2021_ aprobare asociere realizare Documentatie Actualizare PUG si RLU

HCL nr. 29 din 21.04.2021_ aprobare indexare taxe si impozite an 2022 cu rata inflatiei pe 2020

HCL nr. 28 din 21.04.2021_ schimbare destinatie in vederea demolarii corp vechi_anexa_Gradinita Racovita

HCL nr. 27 din 21.04.2021_aprobare buget 2021 si estimari 2022_2024

HCL nr 26 din 23.03.2021_terenuri proiect Watman_Sistem informational pentru manag integrat ala apelor_etapa II

HCL nr 25 din 23.03.2021_aprobare activitati juridice de consultanta _asistenta_reprezentare juridica

HCL nr 24 din 23.03.2021_aprobare plan evolutie tarife _Proiect dezv_infrast_apa_si_apa_uzata_Dambovita

HCL nr 23 din 23.03.2021_aprobare valoare investitie si cofinantare _Proiect dezv_infrast_apa_si_apa_uzata_Dambovita

HCL nr. 13 din 28.01.2021_ alegere presedinte sedinta Consiliu Local _Amuza Madalin

HCL nr. 11 din 28.01.2021_preluare contract inchiriere nr. 9750 din 31.12.2009

HCL nr. 10 din 28.01.2021_aprobare cuantum taxa habitat dest speciala salubrizare si cotizatie membru 2021

HCL nr. 9 din 28.01.2021_introducere dom privat teren sport Habeni T34_ P685_100

HCL nr. 8 din 28.01.2021_imputernicire Ion Marian reprezentare Notar Public

HCL nr. 7 din 28.01.2021_reactualizare stat functii si organigrama

HCL nr. 6 din 28.01.2021_stabilire masuri reprezentare CL Bucsani in instante judecatoresti

HCL nr. 5 din 28.01.2021_aprobare denumire functii publice cf Cod Administrativ

HCL nr 22 din 23.03.2021_aprobare SF si indicatori tehnico economici_Proiect dezv_infrast_apa_si_apa_uzata_Dambovita

HCL nr. 4 din 07.01.2021 aprobare plan actiuni persoane beneficiare ajutor social,

HCL nr. 2 din 07_01_2021 aprobare acoperire excedent buget local

HCL nr. 3 din 07.01.2021 modificare si completare ROF CAMS

HCL nr. 1 din 07_01_2021 utilizare excedent an 2021

HCL nr 21 din 26.02.2021_modificare si introducere dom public imobile

HCL nr 20 din 26.02.2021_aprobare Prg activ_Raport evaluare _Consiliu Stiintific Biblioteca Bucsani

HCL nr 19 din 26.02.2021_aprobare acorduri cooperare scop social

HCL nr 18 din 26.02.2021_neasumare responsab org si desf proced prest serv sociale mas educative

HCL nr 17 din 26.02.2021_ aprobare ROF

HCL nr 16 din 26.02.2021_ trecere Gradinita Bucsani in administrare Scoala Dora Dalles Bucsani

HCL nr 15 din 26.02.2021_ aprobare cont executie trim 4 an 2020

HCL nr 14 din 26.02.2021_ aprobare Proiect regional dezv infrastruct apa si apa uzata Dta

HCL nr 54 din 30.12.2020_aprobare indexare mij transport marfa cu masa totala egala sau mai mare de12 tone

HCL nr 52 din 22.12.2020_aprobare proiect Dezvoltarea infrastructuriiIT in invatamantul preuniversitar Bucsani

HCL nr 51 din 22.12.2020_rectificare buget trim IV an 2020

HCL nr. 50 din 17.12.2020_modificarea pozitiei nr. 197_ DE 19_din inventarul domeniului public

HCL nr 49 din 17.12.2020_modificarea unor pozitii din inventarul domeniului privat al comunei Bucsani

HCL nr 48 din 17.12.2020_rectificare buget trim IV an 2020

HCL nr. 47 din 26.11.2020_ desemnare membrilor CL Bucsani in Consiliul de Administratie Scoala Dora Dalles Bucsani

HCL nr. 46 din 26.11.2020_ mandatare speciala reprez UAT Bucsani_ADI_APA_Dambovita

HCL nr. 45 din 26.11.2020_ desemnare reprez UAT Bucsani_ADI Deseuri

HCL nr. 44 din 26.11.2020_ desemnare reprez UAT Bucsani_ADI APA Dambovita

HCL nr. 43 din 26.11.2020_rectificare buget trim .4_2020

HCL nr. 42 din 26.11.2020_incetare recuperare sume incasate necuvenit_Dinu Ion

HCL nr. 41 din 26.11.2020_aprobare cont executie la trim.3_2020

HCL nr. 40 din 26.11.2020_modificare art. 2 din HCL nr 1_10.01.2020

HCL nr. 39 din 20.11.2020_aprobare numar si componenta comisii pe domenii de specialitate

HCL nr. 38 din 20.11.2020_privind alegerea viceprimarului comunei Bucsani

HCL nr 37 din 20.11.2020_ privind alegerea presedintelui de sedinta a CL Bucsani pentru 3 luni

HCL nr. 36 din 22.09.2020_rectificare buget _HG nr.758_2020

HCL nr.35 din 10.09.2020_rectificare buget_virari_credite_de la un capitol la altul.doc

HCL nr. 33 din 25.08.2020 aprobare contributie CLBucsani la serviciile sociale de care beneficiaza Stanila Maria in cadrul CAMS Bucsani

HCL nr. 32 din 25.08.2020 facilitati fiscale

HCL nr 31 din 25.08.2020 concesionare pasune Transcom si inchiriere

HCL nr. 30 din 25.08.2020_rectificare buget

HCL nr. 29 din 25.08.2020 aprobare cont executie trim II an 2020

HCL nr. 34 din 03.09.2020 modificare HCL 19 din 2018 Proiect Scoala DallesHCL nr. 38 din 20.11.2020_privind alegerea viceprimarului comunei Bucsani

HCL nr. 27 din 31.07.2020_reziliere contract inchiriere nr 6130 din 23.06.2015.teren pasune_T14_P176

HCL nr. 26 din 31.07.2020_virari credite bugetare de la un capitol la altul

HCL nr. 23 din 30.06.2020_aprobare metodologie acordare ajutor financiar plata servicii bona

HCL nr. 25 din 07.07.2020_virari credite bugetare de la un capitol la altul

HCL nr. 24 din 07.07.2020_aprobare executie foraje alimentare cu apa si retele aductiune

HCL nr. 22 din 29.06.2020_virari credite

HCL nr.21 din 29.05.2020_masuri referitoare la nr de posturi asistenti personali si indemnizatii lunare

HCL nr. 20 din 29.05.2020_aprobare indicatori tehn.ec actualizati Reabilitare Gradinita Bucsani.

HCL nr. 19 din 29.05.2020_rectificare buget.doc

HCL nr. 17 din 30.04.2020_aprobare indicatori tehn.ec dupa procedurile de achizitie_,, Reabilitare , extindere ai dotare Gradinita  cu Program Normal Bucsani.doc

HCL nr. 18 din 30.04.2020_rectificare buget

HCL nr. 16 din 30.04.2020 aprobare cont executie trim 1 an 2020

HCL nr. 15 din 30.04.2020_privind aprobarea indexarii nivelului taxelor si impozitelor locale pe anul 2021 cu rata inflatiei stabilita pe anul 2019

HCL nr. 3 din 10 ianuarie 2020 stabilire salarii an 2020

HCL nr. 8 din 18.02.2020_ aprobare buget 2020 si estimare 2021_2023

HCL nr. 1 din 10 ianuarie 2020 aprobare utilzare excedent

HCL nr. 2 din 10 ianuarie 2020-aprobare acoperire definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in baza contului de executie bugetara

HCL nr. 4 din 10.01.2020_validare.DP.nr. 262 din 23.12.2019

HCL nr 7 din 11.02.2020_modificare indicatori Sediu Primarie

HCL nr. 5 din 29.01.2020_ privind starea economica ,sociala si de mediu a comunei Bucsani pe anul 2019

HCL nr. 6 din 29.01.2020_plan anual de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2020

HCL nr. 14 _31.03.2020_privind modificare Deviz General Anexa la HCL nr.7_11.02.2020_Construire sediu primarie

HCL nr. 13 _31.03.2020_privind modificare si completare HCL nr. 3 din 10.01.2020

HCL nr. 12 _31.03.2020_privind aprobare investitie si inchiriere contract cofinantare extindere gaze

HCL nr. 11 _31.03.2020_validare DP nr 56_23.03.2020_rectificare buget

HCL nr. 10 _31.03.2020_privind aprobare Program activitati biblioteca _buget_Consiliu Stiintific_2020 si Sinteza activitatii pe anul 2019

HCL nr. 9 _31.03.2020_privind aprobare cont executie la trim.IV an 2019