HCL nr. 27 din 31.07.2020_reziliere contract inchiriere nr 6130 din 23.06.2015.teren pasune_T14_P176

HCL nr. 26 din 31.07.2020_virari credite bugetare de la un capitol la altul

HCL nr. 23 din 30.06.2020_aprobare metodologie acordare ajutor financiar plata servicii bona

HCL nr. 25 din 07.07.2020_virari credite bugetare de la un capitol la altul

HCL nr. 24 din 07.07.2020_aprobare executie foraje alimentare cu apa si retele aductiune

HCL nr. 22 din 29.06.2020_virari credite

HCL nr.21 din 29.05.2020_masuri referitoare la nr de posturi asistenti personali si indemnizatii lunare

HCL nr. 20 din 29.05.2020_aprobare indicatori tehn.ec actualizati Reabilitare Gradinita Bucsani.

HCL nr. 19 din 29.05.2020_rectificare buget.doc

HCL nr. 17 din 30.04.2020_aprobare indicatori tehn.ec dupa procedurile de achizitie_,, Reabilitare , extindere ai dotare Gradinita  cu Program Normal Bucsani.doc

HCL nr. 18 din 30.04.2020_rectificare buget

HCL nr. 16 din 30.04.2020 aprobare cont executie trim 1 an 2020

HCL nr. 15 din 30.04.2020_privind aprobarea indexarii nivelului taxelor si impozitelor locale pe anul 2021 cu rata inflatiei stabilita pe anul 2019

HCL nr. 3 din 10 ianuarie 2020 stabilire salarii an 2020

HCL nr. 8 din 18.02.2020_ aprobare buget 2020 si estimare 2021_2023

HCL nr. 1 din 10 ianuarie 2020 aprobare utilzare excedent

HCL nr. 2 din 10 ianuarie 2020-aprobare acoperire definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in baza contului de executie bugetara

HCL nr. 4 din 10.01.2020_validare.DP.nr. 262 din 23.12.2019

HCL nr 7 din 11.02.2020_modificare indicatori Sediu Primarie

HCL nr. 5 din 29.01.2020_ privind starea economica ,sociala si de mediu a comunei Bucsani pe anul 2019

HCL nr. 6 din 29.01.2020_plan anual de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2020

HCL nr. 14 _31.03.2020_privind modificare Deviz General Anexa la HCL nr.7_11.02.2020_Construire sediu primarie

HCL nr. 13 _31.03.2020_privind modificare si completare HCL nr. 3 din 10.01.2020

HCL nr. 12 _31.03.2020_privind aprobare investitie si inchiriere contract cofinantare extindere gaze

HCL nr. 11 _31.03.2020_validare DP nr 56_23.03.2020_rectificare buget

HCL nr. 10 _31.03.2020_privind aprobare Program activitati biblioteca _buget_Consiliu Stiintific_2020 si Sinteza activitatii pe anul 2019

HCL nr. 9 _31.03.2020_privind aprobare cont executie la trim.IV an 2019