HCL nr. 8 din 18.02.2020_ aprobare buget 2020 si estimari 2021-2023

HCL nr. 6 din 29.01.2020_plan anual de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2020

HCL nr 7 din 11.02.2020_modificare indicatori Sediu Primarie   

HCL nr. 5 din 29.01.2020_ privind starea economica ,sociala si de mediu a comunei Bucsani pe anul 2019

HCL nr. 1 din 10 ianuarie 2020 aprobare utilzare excedent

HCL nr. 4 din 10.01.2020_validare.DP.nr. 262 din 23.12.2019

HCL nr. 2 din 10 ianuarie 2020-aprobare acoperire definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in baza contului de executie bugetara