HCL nr. 36_27.04.2023_ scoatere din inventar dom privat imobil pozitia 10_categoria 1.6.1.1

HCL nr. 35_27.04.2023_ aprobare prelungire Scrisoare Garantie nr 305_19.11.2021_Extindere iluminat public

HCL nr. 34_27.04.2023_respingere cerere Radu Auras solicitare supraf teren construire locuinta proprietate personala cf Lege 15_2003

HCL nr. 33_27.04.2023_respingere cerere Vasiliu Ionut solicitare supraf teren construire locuinta proprietate personala cf Lege 15_2003

HCL nr. 32_27.04.2023_respingere cerere Nuta Ion Sorin solicitare supraf teren construire locuinta proprietate personala cf Lege 15_2003

HCL nr. 31_27.04.2023_atribuire supraf 412 mp intravilan construire locuinta proprietate personala cf Lege 15_2003_Petrache Marius

HCL nr. 30_27.04.2023_atribuire supraf 414 mp intravilan construire locuinta proprietate personala cf Lege 15_2003_Tanase Abel samuel

HCL nr. 29_27.04.2023_atribuire supraf 412 mp intravilan construire locuinta proprietate personala cf Lege 15_2003_Petrache David Samuel

HCL nr. 28_27.04.2023_modif ROF_Organigrama_Stat Functii_Structura Personal_CAMS Bucsani

HCL nr. 27 din 27.04.2023_aprobare ind tehnico economici si deviz general_Amenajare loc joaca in localitatea Racovita

HCL nr. 26 din 27.04.2023_concesionare doua supraf. teren_1mp_dom public_reabilitare Engie 2 statii protectie catodice_instalatii deja utilizate

HCL nr. 25 din 27.04.2023_aprob indexare taxe si impozite an 2024 cu rata inflatie an 2022

HCL nr. 24 din 27.04.2023_inscriere definitiva Carte Funciara _dom public

HCL nr 23 din 27.04.2023_rectif buget trim II an 2023

HCL nr 22 din 28.03.2023_atrib 525 mp gratuit organiz.santier lucrari executie derivatie Pascov-Ialomita pr_ Reducere rsic inundatii bh Ialomita aval acumulare Pucioasa

HCL nr. 21 din 28.03.2023_aprobare Regulament solutionare cereri si repartizareterenuri atribuite Legea 15_2003 sprijin acordat tineri construire locuinte prop person

HCL nr. 20 din 28.03.2023_delegare gestiune Serviciu caini fara stapanBucsani prin concesiune

HCL nr. 19 din 28.03.2023_ aprobare protocol MMSS si UAT Bucsani proiect_ HUB DE SERVICII MMSS_SII MMSS_cod MYSmis 130963

HCL nr 18 din 28.03.2023_aprobare indicatori tehnico economici si deviz general Canalizare Ratoaia

HCL nr. 17 din 28.03.2023_rectificare buget trim I an 2023

HCL nr. 16 din 28.02.2023_acordare titlu Cetatean de Onoare Simona Dinescu

HCL nr.15_28.02.2023_alegere resedinte sedinta CL Bucsani pentru 3 luni

HCL nr .14_28.02.2023_rectificare buget trim I an 2023

HCL nr.13_28.02.2023-aprobare Raport evaluare activitate an 2022_Program activitate Biblioteca Comnuala ne 2023_Consiliu Stiintific an 2023

HCL nr. 12_28.02.2023_aprobare sustinere financiara Asociatii Sportive comuna Bucsani an 2023

HCL nr. 11_28.02.2023_aprobare cont executie trimVI an 2022

HCL nr. 10 din 28.02.2023_aprobare infiintare serviciu gestionare caini fara stapani si ROF la nivelul comunei Bucsani

HCL nr. 9_28.02.2023_aprobare parteneriat CLBucsani_proiect HUB.uri de dezv a competentelor digitale la biblioteci_PNRR_Investitia 117_Componenta 7

HCL nr. 7_31.01.2023_dezlipire 3 loturi supraf 7292 mp sat Ratoaia pct Stadion_CF 71144_Infiintare sistem canalizare menajera Ratoaia

HCL nr. 6_31.01.2023_completare registru agricol in format letric 2020_2024

HCL nr 5_31.01.2023_aprobare ind tehnico economici_Amenajare teren tenis si curte primarie tronson lateral sala sport

HCL nr. 4_31.01.2023_aprobare cuantum cotizatie membru ADI Deseuri an 2023

HCL nr. 3_31.01.2023_aprobare cuantum taxa habitat an 2023

HCL nr. 2 din 31.01.2023_aprobare buget 2023_estimari 2024_2026

HCL nr. 1_13 .01.2023_aprobare utilzare excedent an 2022

HCL nr. 98_29.12.2022_indexare impozit mijloace transport masa totata egala sau mai mare de 12 tone _an 2023

HCL nr. 97_29.12.2022_modificare Anexa 1 la HCL nr. 26_28.04.2022-aprobare indexare nivel taxe si impozite locale pentru 2023

HCL nr. 96_29.12.2022_participare la Program crestere eficienta energetica sistem iluminat public comuna Bucsani

HCL nr. 95_29.12.2022_aprobare plan anual actiune sau lucrari interes local ptr pers benf ajutor social

HCL nr. 94_29.12.2022_mandatare reprez.UAT in ADI Deseuri Dambovita

HCL nr. 93_29.12.2022_validare DP nr 330_2012.2022_DP nr.332_21.12.2022_DP nr. 335_22.12.2022_rectificare buget an 2022

HCL nr. 92_14.12.2022_scoatere circuit agricol supraf teren 5069 mp T4P15.2_2loturi 3065mp si 2031 mp NC 71096 CF 71096 Pasune_Extravilan

HCL nr. 91_14.12.2022_modif si completare ROF _Organigrama _Stat de functii si Structura personal CAMS Bucsani

HCL nr.90_14.12.2022_proiect retea scolara Bucsani an scolar 2023_2024

HCL nr. 89_4.12.2022_privind aprobare acordare ajutoare ocazionale

HCL nr. 88_14.12.2022_validare DP nr 318_29.11.2022si DP 324_08.12.2022_rectificare buget an 2022

HCL nr 87_01.12.2022_acordare titlu ,,Cetatean de onoare al com Bucsani dlui Marculescu Cornel ”

HCL nr. 84_24.11.2022_rectificare buget trim IV an 2022

HCL nr 86_24.11.2022_alegere presedinte sedinta pentru 3 luni

HCL nr. 85_24.11.2022_stabilire coeficienti ierarhizare

HCL nr. 83_24.11.2022_aprobare cont executie la 30.09.2022

HCL nr 82_ 24.11.2022_Program reinarcare vehicule electrice si _ sau hibrid plug_in

HCL nr. 81_24.11.2022_PUZ_ Infiintare sistem canalizare Ratoaia

HCL nr. 80_24.11.2022_aprobare regulament cetatean de onoare al comunei Bucsani

HCL nr. 79 din 07.11.2022_scolicitare prelungire scrisoare avans Extindere iluminat

HCL nr . 78 din 07.11.2022_reziliere contract concesiune nr 11349_04.12.2019_SC Forte Gaz SRL

HCL nr.77 din 07.11.2022_reziliere contract inchiriere nr. 6904_28.08.2022_Simion Cristian Ionut

HCL nr 76 din 07.11.2022_ concesionare teren suprafata 52449 mp_licitatie publica

HCL nr. 75 din 07.11.2022 _ alipire trei imobile Bucsani

HCL nr. 74 _ 07.11.2022_ aprobarea depunere proiect_Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente

HCL nr. 73 din 27.10.2022_ reactualizare deviz HCL din  50 din 20.10.2017_ Gradinita Habeni

HCL nr. 72 din 27.10.2022_aprobare burse an scolar 2022_2023

HCL nr. 71 din 27.10.2022_transfer folosinta Gradinita Racovita

HCL nr. 70 din 27.10.2022_rectificare buget trim IV an 2022

HCL nr. 69 din 18.10.2022 _ modif HCL nr 61 din 26.08.2022_ implementare  proiect Scoala  Dora Dalles Bucsani

HCL nr 68 din 18.10.2022 _modif HCL r 62 din 26.08.2022_ implementare  proiect Sc Parc Bucsani

HCL nr. 67 din 29.09.2022_aprobare cuantum chirie folosinta terenuri propr comuna necesar exploatare obiective petroliere

HCL nr. 66 din 29.09.2022 dezlipire imobile 1238 mp_inscris in CF 74071

HCL nr.65 din 29.09.2022_modif ROF _Organigrama si Stat functii _CAMS BUCSANI

HCL nr. 64 din 29.09.2022_reactualizare stat functii si organigrama aparat specialitate primar Bucsani

HCL nr 63 din 29.09.2022_rectificare buget trim III an 2022 septembrie

HCL nr. 62 din 26.08.2022 implem proiect Sc nr. 2 Parc Bucsani

HCL nr. 61 din 26.08.2022 implem proiect Scoala Dora Dalles Bucsani

HCL nr. 60 din 26.08.2022_rectificare buget trim III _an 2022

HCL nr. 59 din 16.08.2022_declarare utilitate publica 524 ml extravilan ratoaia NC 71144_Infiintare sistem canalizare menajera in satul Ratoaia

HCL nr. 58 din 16.08.2022_alegere presedinte sedinta pentru 3 luni

HCL nr. 57 din 16.08.2022_introducere inventar dom privat supraf 16504 mp extravilan T4 PGarla teren neproductiv

HCL nr. 56 din 16.08.2022_aprobare alipire 4 imobile

HCL nr. 55 din 16.08.2022_rectificare buget trim III an 2022

HCL nr. 54 din 16.08.2022 aprobare cont executie trim II an 2022

HCL nr.53 din 29.07.2022_tranformare posturi CAMS BUCSANI

HCL nr. 52 din 29.7.2022_punere la dispozitie terenuri ptr Proiect regional dezv infrastr de apa si apa uzata jud Dambovita

HCL nr. 51 din 29.07.2022_cofinantare buget local_Canalizare Ratoaia

HCL nr. 50 din 29.07.2022_aprobare documentatie si indicatori tehnico economici_Canalizare Ratoaia

HCL nr. 49 din 29.07.2022_ indicatori tehnico economici si deviz _Amenajare Loc de joaca copii_Gradinita Racovita

HCL nr. 48 din 29.07.2022_ indicatori tehnico economici si deviz _Amenajare Loc de joaca copii_Gradinita Habeni

HCL nr.47 din 29.07.2022_rectificare buget trim III _an 2022

HCL nr. 46 din 29.07.2022_ organizare zilelor comunei Bucsani_13_15 august 2022

HCL nr. 45 din 21.07.2022_ aprobare proiect _Construire echipare si operationalizare Cresa com. Bucsani_Dambovita

HCL nr 44 din 21.76.2022_completare HCL nr. 43 din 30.06.2022_dezlipire NC 72323_supraf 10439 mp_ in 4 loturi_construire cresa

HCL nr_43 din 30.06.2022_dezlipirea NC72323, suprf 10.439 mp , in 4(patru) loturi_construire cresa Bucsani

HCL nr_42 din 30.06.2022_rectificare buget trim II an 2022

HCL nr_41 din 30.06.2022_aprobare cuantum chirie folosinta terenuri propr.Bucsani_exploatare obiective petroliere

HCL nr_40 din 02.06.2022_ modificare HCL 50 din 21.10.2021_ indicatori tehnico economici si deviz_Construire sediu primarie

Hotarare nr. 39 _ 25.05.2022_ alegere presedinte sedinta_3 luni

Hotarare nr. 38 _ 25.05.2022_ aprobare inchiriere_incredintare directa suprafata 86.2367 ha

HCL nr.37_ 25.05.2022_implem proiect Sc 2 Parc

HCL nr. 36 _25.05.2022_ implem proiect Dora Dalles

Hotarare nr. 35 _ 25.05.2022_ aprobare PT – DRUM sM 4.3

HCL nr. 34 _25.05. 2022_aprobare indicatori tehnico economici lucrari intretinere drumuri interes local com Bucsani

HCL nr 33_25.05.2022_reactualizare stat functii si organigrama

HCL nr. 32_25.05.2022 aprobare cont executie trim 1 an 2022

HCL nr. 31_25.05. 2022_aprobare burse scoala sem II an scolar 2021_2022

HCL nr. 30_25.05.2022 modificare si completare ROF_STAT fUNCTII_ORGANIGRAMA_CAMS BUCSANI

HCL nr. 29 din 25.05.2022_rectificare buget trim II an 2022 si virari scoala

HCL nr. 28 din 28.04.2022_introducere teren domeniu privat Racovita

HCL nr. 27 din 28.04.2022_aprobare prelungire contracte de inchiriere

HCL nr. 26 din 28.04.2022_aprobare indexare nivel taxe si impozite locale pentru an 2023 cu rata inflatiei stabilita pe anul 2021

HCL nr. 25_08.04.2022_rectificare buget trim II an 2022

HCL nr. 24 din 05.04.2022_reziliere contract inchiriere nr 3280 din 28.04.2014

HCL nr. 23 din 05.04.2022_rectificare buget_trim II an 2022

HCL nr. 22 din 05.04.2022_aprobare sustinere financiara Asociati Sportive din comuna Bucsani in anul 2022

HCL nr. 21 din 18.03.2022_privind preluarea contractului de concesiune nr. 3760_27.04.2011

HCL nr. 20_18.03.2022_aprobarea Program activitate Biblioteca an 2022, Raport evaluare activitate an 2021_Raport aprob.Consiliu Stiintific 2022

HCL nr. 19_18.03.2022_stabilire indemnizatie lunara consilieri local din cadrul CL Bucsani

HCL nr. 18 din 18.03.2022_aprobare proceduri SCIM

HCL nr.17 din 18.03.2022_desemnare consilieri pentru comisie evaluare performante individuale secretar general al UAT Bucsani an 2021

HCL nr.16 din 18.03.2022_rectificare buget trim I_an 2022

HCL nr. 15 din 22.02.2022_desemnare reprezentanti _membrii comisiei interviu ocupare functii conducere Scoala Bucsani

HCL nr. 14 din 22.02.2022_reactualizare stat functii si organigrama

HCL nr. 13 din 22.02.2022_alegere presedinte sedinta pe o perioada de 3 luni

HCL nr. 12 din 22.02.2022_reactualizare indicatori tehn.ec. Dispensar medical uman Racovita

HCL nr. 11 din 22.02.2022 aprobare cont executie trim IV_ an 2021

HCL nr. 10 din 22.02.2022_val investitie_SG_Modernizare drumuri de exploatare agricola Comuna Bucsani

HCL nr. 9 din 09.02.2022_ aprobare buget 2022 _ estimari 2023-2025

HCL nr. 8 din 28.01.2022_modificare art. 8 din HCL nr 34_ 03.09.2020_proiect Extindere modernizare si dotare Scoala Dora Dalles Bucsani

HCL nr. 7 din 28.01.2022_modif art. 7 din HCL nr 22 din 30.05.2018_Extindere modernizare dotare Scoala 2 Parc Bucsani

HCL nr. 6 din 28.01.2022_ modificare art. 11 din HCL nr_53_26.10.2021_implementare proiect – DRUM sM 4.3

HCL  nr. 5 din 28 ianuarie 2022 aprobare PUZ SC BELAGO DUE SRL

HCL nr._4 din 28.01.2022_dezmembrare teren dom public_2227 mp _Racovita

HCL nr. 3 din 18.01.2022_modificare art. 6 din HCL nr. 52 _ 22.12.2020_ echipamente TIC Scoala Bucsani

HCL nr. 2 din 06 ianuarie 2022 – privind aprobare utilzare excedent 31.12.2021

HCL nr. 1 din 06 ianuarie 2022 privind aprobare acoperire excedent buget local

HCL nr. 74 din 27.12.2021_modificare HCL nr. 72 din 17.12.2021 aprobare taxa habitat

HCL nr. 73 din 27.12.2021_rectificare buget trimIV_an 2021

HCL nr. 72 din 17.12.2021_aprobare taxa habitat an 2022

HCL nr. 71 din 17.12.2021_aprobare plan anual actiuni sau lucrari an 2021_beneficiari ajutorsocial

HCL nr. 70 din 17.12.2021_aprobare retea scolara 2022-2023

HCL nr. 69 _17.12.2021_modificare si completare HCL nr 24 din 23.03.2021_aprobare plan evolutie tarife canalizare POIM

HCL nr. 68_17.12.2021_ modificare si completare HCL nr 23 din 23.03.2021_aprobare valoare investitie si cofinantare Canalzare POIM

HCL nr. 67_17.12.2021_ modificare si completare HCL nr 22 din 23.03.2021_aprobare SF si Ind Tehn Ec Canalizare POIM

HCL nr. 66 din 17.12.2021_aprobare cotizatie ADI 2022

HCL nr. 65 din 17.12.2021 modificare si completare ROF CAMS_an 2022

HCL nr. 64 din 17.12.2021_rectificare buget trim IV an 2021

HCL nr. 63 din 26.11.2021 aprobare ind tehnico-economici si deviz_ Amenajare parcare si drum acces curte primarie

HCL nr. 62 din 22.11.2021 aprobare burse sm I an scolar 2021-2022, suplim sem II an scolar 2020-2021

HCL nr. 61 din 22.11.2021 rectificare buget local si CAMS _trim IV an 2021

HCL nr. 60 din 22.11.2021 aprobare cont executie trim III an 2021

HCL nr. 59 din 22.11.2021 _renuntare calitate membru ADI_Cricovul Dulce Moreni

HCL nr. 58 din 03.11.2021_aprobare Cerere Finanatre _ Anghel Saligny_Infiinantare sistem canalizare menajera sat Ratoaia

HCL nr 57 din 03.11.2021_Prelungire scrisore garantie FNGCIMM

HCL nr. 56 din 29.10.2021_virari credite bugetare trim IV an 2021

HCL nr 55 din 29.10.2021_ alegere presedinte sedinta Guta Petrus Florin

HCL nr. 54 din 26.10.2021_ indicatori tehnico economici si deviz Loc de joaca copii BUCSANI

HCL nr. 53 din 26_10_2021_ implementare proiect _DRUM _sM 4.3

HCL nr. 52 din 26.10.2021_ aprobare DALI_DRUM _sM 4.3

HCL nr. 51 din 26.10.2021_ atestare bunuri ce apartin domeniului public al comunei Bucsani jud Dambovita _DE 727

HCL nr. 50 din 21.10.2021_ reactualizare deviz HCL 33 din 13.08.2018_ Construire sediu primarie

HCL nr. 49 din 21.10.2021_ reactualizare deviz HCL 50 din 20.10.2017_ Gradinita Habeni

HCL nr. 48 din 21.10.2021_rectificare buget

HCL nr. 47 din 21.10.2021_ modificare HCL nr. 1 din 07 ianuarie 2021 aprobare utilzare excedent an 2020

HCL nr. 46 din 30.09.2021_reactualizare stat functii si organigrama.doc

HCL nr. 45 din 30.09 .2021 modificare si completare ROF CAMS.doc

HCL nr. 44 din 23.09.2021_rectificare buget local trimIII an 2021

HCL nr. 43 din 23.09.2021_ reactualizare HCL 51 din 20.10.2017_ Reabilitare Gradinita Racovita

HCL nr. 42 din 23.09.2021_ reactualizare HCL 50 din 20.10.2017_Reabilitare Gradinita Habeni

HCL nr. 41 din 31.08.2021_ aprobare cont executie trim II 2021

HCL nr. 40 din 31.08.2021_ validare DP nr 128 din 06.08.2021

HCL nr.39 din 22.07.2021_Caragioiu Elena _presedinte sedinta HCL

HCL nr. 38 din 28.06.2021_ aprobare DECONTARE SUME CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE

HCL nr. 37 din 28.06.2021_ aprobare asociere C.J.DTA _ Dispensar Medical Racovita

HCL nr. 36 din 28.06.2021_rectificare buget trim II an 2021

HCL nr. 35 din 15.06.2021_aprobare cofinantare proiect Dispensar Racovita

HCL nr. 34 din 27.05.2021 _ stabilire cuantum si numar burse scolare

HCL nr. 33 din 27.05.2021 _rectificare buget trim.II an 2021

HCL nr. 32 din 27.05.2021 _aprobare cont executie la trim.I an 2021

HCL nr. 31 din 21.04.2021_ alegere presedinte sedinta HCL pentru 3 luni

HCL nr. 30 din 21.04.2021_ aprobare asociere realizare Documentatie Actualizare PUG si RLU

HCL nr. 29 din 21.04.2021_ aprobare indexare taxe si impozite an 2022 cu rata inflatiei pe 2020

HCL nr. 28 din 21.04.2021_ schimbare destinatie in vederea demolarii corp vechi_anexa_Gradinita Racovita

HCL nr. 27 din 21.04.2021_aprobare buget 2021 si estimari 2022_2024

HCL nr 26 din 23.03.2021_terenuri proiect Watman_Sistem informational pentru manag integrat ala apelor_etapa II

HCL nr 25 din 23.03.2021_aprobare activitati juridice de consultanta _asistenta_reprezentare juridica

HCL nr 24 din 23.03.2021_aprobare plan evolutie tarife _Proiect dezv_infrast_apa_si_apa_uzata_Dambovita

HCL nr 23 din 23.03.2021_aprobare valoare investitie si cofinantare _Proiect dezv_infrast_apa_si_apa_uzata_Dambovita

HCL nr. 13 din 28.01.2021_ alegere presedinte sedinta Consiliu Local _Amuza Madalin

HCL nr. 11 din 28.01.2021_preluare contract inchiriere nr. 9750 din 31.12.2009

HCL nr. 10 din 28.01.2021_aprobare cuantum taxa habitat dest speciala salubrizare si cotizatie membru 2021

HCL nr. 9 din 28.01.2021_introducere dom privat teren sport Habeni T34_ P685_100

HCL nr. 8 din 28.01.2021_imputernicire Ion Marian reprezentare Notar Public

HCL nr. 7 din 28.01.2021_reactualizare stat functii si organigrama

HCL nr. 6 din 28.01.2021_stabilire masuri reprezentare CL Bucsani in instante judecatoresti

HCL nr. 5 din 28.01.2021_aprobare denumire functii publice cf Cod Administrativ

HCL nr 22 din 23.03.2021_aprobare SF si indicatori tehnico economici_Proiect dezv_infrast_apa_si_apa_uzata_Dambovita

HCL nr. 4 din 07.01.2021 aprobare plan actiuni persoane beneficiare ajutor social,

HCL nr. 2 din 07_01_2021 aprobare acoperire excedent buget local

HCL nr. 3 din 07.01.2021 modificare si completare ROF CAMS

HCL nr. 1 din 07_01_2021 utilizare excedent an 2021

HCL nr 21 din 26.02.2021_modificare si introducere dom public imobile

HCL nr 20 din 26.02.2021_aprobare Prg activ_Raport evaluare _Consiliu Stiintific Biblioteca Bucsani

HCL nr 19 din 26.02.2021_aprobare acorduri cooperare scop social

HCL nr 18 din 26.02.2021_neasumare responsab org si desf proced prest serv sociale mas educative

HCL nr 17 din 26.02.2021_ aprobare ROF

HCL nr 16 din 26.02.2021_ trecere Gradinita Bucsani in administrare Scoala Dora Dalles Bucsani

HCL nr 15 din 26.02.2021_ aprobare cont executie trim 4 an 2020

HCL nr 14 din 26.02.2021_ aprobare Proiect regional dezv infrastruct apa si apa uzata Dta

HCL nr 54 din 30.12.2020_aprobare indexare mij transport marfa cu masa totala egala sau mai mare de12 tone

HCL nr 52 din 22.12.2020_aprobare proiect Dezvoltarea infrastructuriiIT in invatamantul preuniversitar Bucsani

HCL nr 51 din 22.12.2020_rectificare buget trim IV an 2020

HCL nr. 50 din 17.12.2020_modificarea pozitiei nr. 197_ DE 19_din inventarul domeniului public

HCL nr 49 din 17.12.2020_modificarea unor pozitii din inventarul domeniului privat al comunei Bucsani

HCL nr 48 din 17.12.2020_rectificare buget trim IV an 2020

HCL nr. 47 din 26.11.2020_ desemnare membrilor CL Bucsani in Consiliul de Administratie Scoala Dora Dalles Bucsani

HCL nr. 46 din 26.11.2020_ mandatare speciala reprez UAT Bucsani_ADI_APA_Dambovita

HCL nr. 45 din 26.11.2020_ desemnare reprez UAT Bucsani_ADI Deseuri

HCL nr. 44 din 26.11.2020_ desemnare reprez UAT Bucsani_ADI APA Dambovita

HCL nr. 43 din 26.11.2020_rectificare buget trim .4_2020

HCL nr. 42 din 26.11.2020_incetare recuperare sume incasate necuvenit_Dinu Ion

HCL nr. 41 din 26.11.2020_aprobare cont executie la trim.3_2020

HCL nr. 40 din 26.11.2020_modificare art. 2 din HCL nr 1_10.01.2020

HCL nr. 39 din 20.11.2020_aprobare numar si componenta comisii pe domenii de specialitate

HCL nr. 38 din 20.11.2020_privind alegerea viceprimarului comunei Bucsani

HCL nr 37 din 20.11.2020_ privind alegerea presedintelui de sedinta a CL Bucsani pentru 3 luni

HCL nr. 36 din 22.09.2020_rectificare buget _HG nr.758_2020

HCL nr.35 din 10.09.2020_rectificare buget_virari_credite_de la un capitol la altul.doc

HCL nr. 33 din 25.08.2020 aprobare contributie CLBucsani la serviciile sociale de care beneficiaza Stanila Maria in cadrul CAMS Bucsani

HCL nr. 32 din 25.08.2020 facilitati fiscale

HCL nr 31 din 25.08.2020 concesionare pasune Transcom si inchiriere

HCL nr. 30 din 25.08.2020_rectificare buget

HCL nr. 29 din 25.08.2020 aprobare cont executie trim II an 2020

HCL nr. 34 din 03.09.2020 modificare HCL 19 din 2018 Proiect Scoala DallesHCL nr. 38 din 20.11.2020_privind alegerea viceprimarului comunei Bucsani

HCL nr. 27 din 31.07.2020_reziliere contract inchiriere nr 6130 din 23.06.2015.teren pasune_T14_P176

HCL nr. 26 din 31.07.2020_virari credite bugetare de la un capitol la altul

HCL nr. 23 din 30.06.2020_aprobare metodologie acordare ajutor financiar plata servicii bona

HCL nr. 25 din 07.07.2020_virari credite bugetare de la un capitol la altul

HCL nr. 24 din 07.07.2020_aprobare executie foraje alimentare cu apa si retele aductiune

HCL nr. 22 din 29.06.2020_virari credite

HCL nr.21 din 29.05.2020_masuri referitoare la nr de posturi asistenti personali si indemnizatii lunare

HCL nr. 20 din 29.05.2020_aprobare indicatori tehn.ec actualizati Reabilitare Gradinita Bucsani.

HCL nr. 19 din 29.05.2020_rectificare buget.doc

HCL nr. 17 din 30.04.2020_aprobare indicatori tehn.ec dupa procedurile de achizitie_,, Reabilitare , extindere ai dotare Gradinita  cu Program Normal Bucsani.doc

HCL nr. 18 din 30.04.2020_rectificare buget

HCL nr. 16 din 30.04.2020 aprobare cont executie trim 1 an 2020

HCL nr. 15 din 30.04.2020_privind aprobarea indexarii nivelului taxelor si impozitelor locale pe anul 2021 cu rata inflatiei stabilita pe anul 2019

HCL nr. 3 din 10 ianuarie 2020 stabilire salarii an 2020

HCL nr. 8 din 18.02.2020_ aprobare buget 2020 si estimare 2021_2023

HCL nr. 1 din 10 ianuarie 2020 aprobare utilzare excedent

HCL nr. 2 din 10 ianuarie 2020-aprobare acoperire definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in baza contului de executie bugetara

HCL nr. 4 din 10.01.2020_validare.DP.nr. 262 din 23.12.2019

HCL nr 7 din 11.02.2020_modificare indicatori Sediu Primarie

HCL nr. 5 din 29.01.2020_ privind starea economica ,sociala si de mediu a comunei Bucsani pe anul 2019

HCL nr. 6 din 29.01.2020_plan anual de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2020

HCL nr. 14 _31.03.2020_privind modificare Deviz General Anexa la HCL nr.7_11.02.2020_Construire sediu primarie

HCL nr. 13 _31.03.2020_privind modificare si completare HCL nr. 3 din 10.01.2020

HCL nr. 12 _31.03.2020_privind aprobare investitie si inchiriere contract cofinantare extindere gaze

HCL nr. 11 _31.03.2020_validare DP nr 56_23.03.2020_rectificare buget

HCL nr. 10 _31.03.2020_privind aprobare Program activitati biblioteca _buget_Consiliu Stiintific_2020 si Sinteza activitatii pe anul 2019

HCL nr. 9 _31.03.2020_privind aprobare cont executie la trim.IV an 2019