HCL nr. 34 din 27.05.2021 _ stabilire cuantum si numar burse scolare