Proces verbal sedinta Consiliu Local din 20 noiembrie 2020