Proces verbal sedinta consiliu local din 7 ianuarie 2021