Proces Verbal sedinta extraordinara de îndată 10.09.2020