Cont de execxutie al bugetului local _cheltuieli_la 30.06.2019