Cont de execxutie al bugetului local _venituri_la 30.06.2019