PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE PE LUNA IANUARIE 2020