Proces verbal sedinta Consiliu Local din data de 22 decembrie 2020